อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
การประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านการบริหารการศึกษา ภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี

การประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านการบริหารการศึกษา ภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี ในวันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมไชยชนะวดี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

อื่นๆ