อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
การตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ ได้อนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของหน่วยตรวจสอบภายใน ในระยะแรก ตรวจสอบ และประเมินการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี จำนวน ๑๐ โรงเรียน ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๓, ๒๔-๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ และวันที่ ๗-๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ได้แก่ โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าว โรงเรียนวัดเกษมบำรุง โรงเรียนบ้านบางปอ  โรงเรียนวัดอินทราวาส โรงเรียนวัดประตูใหญ่ โรงเรียนบ้านเชี่ยวเฟือง โรงเรียนบ้านชายท่า โรงเรียนบ้านท่าไท โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย และโรงเรียนบ้านบ่อกรัง

อื่นๆ