อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำทางวิชาการโรงเรียนศูนย์วิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา

การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำทางวิชาการโรงเรียนศูนย์วิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 20 -21 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมไชยชนะวดี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

อื่นๆ