อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
การประชุมทบทวนและจัดทำแผนขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 14 มีนาคม 2566  นายเลอศักดิ์  รัชณาการ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้ นายภูิริพัฒน์  บุญมา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2  เป็นประธานในการประชุมทบทวนและจัดทำแผนขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยประธานเครือข่ายสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  กลุ่มนโยบายและแผน และผู้เกี่ยวข้อง ณ  ห้องประชุมพุนพิน Conference Room สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

อื่นๆ