อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
การประชุมการประสานแผนการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 13 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2566 นายเลอศักดิ์  รัชณาการ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต  2 มอบหมายให้นายภูริพัฒน์  บุญมา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต  2 เป็นประธานการประชุมการประสานแผนการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่เขตตรวจราชการที่  5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุม ณ  ห้องประชุมพุนพิน (Conference Room) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต  2 

อื่นๆ