อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
การประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 21 ธันวาคม  2565  นายเลอศักดิ์ รัชณาการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2  เป็นประธานการประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พร้อมด้วย นายภูริพัฒน์  บุญมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต  2  และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม Conference Room สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 

อื่นๆ