อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระย 5 ปี ( พ.ศ. 2566 - 2570) และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่  13 พฤศจิกายน  2565 นายเลอศักดิ์  รัชณาการ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต  2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2566 - 2570 และแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมโรงแรมสุภา รอยัลบีช อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2565 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาฯ ตัวแทนประธาน      เครือข่ายสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และตัวแทนคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาในสังกัด 

อื่นๆ