อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ติดตามการติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ทดแทน Digital Life Box

                     เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 นางสุทิสา วงศ์ณศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยนายวิเชียร ช่วยหนู นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านไทรงาม (ไชยา) และโรงเรียนวัดนาคาวาส เพื่อติดตามการติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ทดแทน Digital Life Box ซึ่งมีโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ได้รับจัดสรรอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ทดแทน Digital Life Box จากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จำนวน 4 โรงเรียน ปรกอบด้วย โรงเรียนบ้านไทรงาม (ไชยา) โรงเรียนวัดนาคาวาส โรงเรียนบ้านยาง โรงเรียนวัดนันทาราม ซึ่งได้ดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จเมื่อเดือนกันยายน 2565 โดยอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมดังกล่าว มีส่วนช่วยสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ที่ขาดแคลนครูผู้สอนเป็นอย่างมาก

                      นายวิเชียร ช่วยหนู นักวิชาการคมพิวเตอร์ชำนาญการ
                      ภาพ/ข่าว

                      

 

อื่นๆ