อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
การประชุมสำรวจความต้องการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน เพื่อขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

     เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565 นางจิรฉัตร ไชยสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ในการเป็นประธานการประชุมทางไกล (Conference) สำรวจความต้องการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน เพื่อขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งมีนางสุทิสา วงศ์ณศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนายวิเชียร ช่วยหนู พร้อมด้วยโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 

     ในการประชุมดังกล่าว เป็นการดำเนินการสำรวจความต้องการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน เพื่อขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทั้งนี้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สำรวจความต้องการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการขอตั้งงบประมาณระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้กับโรงเรียนที่ไม่เคยได้รับจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2566 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มีโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 80 โรงเรียน ที่ยังไม่เคยได้รับการจัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระหว่างที่ 2560-2566 โดยข้อมูลจากการประชุม จะนำไปประกอบการพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของคณะกรรมการจัดลำดับความต้องการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน เพื่อขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งจะมีการประชุมเพื่อพิจารณาในวันที่ 19 ตุลาคม 2565 ก่อนที่จะจัดส่งข้อมูลให้กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป

นายวิเชียร ช่วยหนู นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

ภาพ/ข่าว

อื่นๆ