อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 - 2565)

วันที่ 29 กันยายน 2565  นายประทีป  ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2    เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3  ปี (พ.ศ.2563 - 2565) ณ ห้องประชุมแกรนด์บอนรูม โรงแรมบรรจงบุรี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

อื่นๆ