อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 7 (ครั้งที่ 5/2565)

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายประทีป  ทองด้วง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ครั้งที่ 7 (ครั้งที่ 5/2565) ณ ห้องประชุมไชยชนะวดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2  ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย            และกลุ่มนโยบายและแผน

อื่นๆ