อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
การประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 19 สิงหาคม 2565  นายประทีป  ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้นางสุริยา เครือรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2  เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมไชยชนะวดี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2  

อื่นๆ