อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 5 (ครั้งที่ 3/2565) (1/2565)

วันที่ 2 สิงหาคม  2565 นายประทีป  ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต  2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่  5 ( ครั้งที่ 3/2565 ) ณ ห้องประชุมทางไกล Conference Room สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต  2  ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน

อื่นๆ