อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
การประชุมชี้แจงคู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียนและระบบจัดเก็บข้อมูลแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565 - 2569 ) และแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 26 กรกฎาคม  2565 เวลา  13.30 น. สพฐ. ประชุมชี้แจงคู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียนและระบบจัดเก็บข้อมูลแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565-2569 ) และแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา  เพื่อสร้างการรับรู้และสื่อสารทำความเข้าใจกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบ Video Conference 

อื่นๆ