อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
การประชุมคณะทำงานรับการติดตามประเมินการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (การลงพื้นที่เชิงประจักษ์) ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 27 มิถุนายน 2565  นายประทีป  ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานรับการติดตามประเมินการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (การลงพื้นที่เชิงประจักษ์)  ในวันที่  4 กรกฎาคม  2565  เพื่อรับความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดทำข้อมูล ณ ห้องประชุมไชยชนะวดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

อื่นๆ