อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ตรวจสอบการแจ้งปัญหาการใช้งานอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โรงเรียนวัดน้ำรอบ อำเภอพุนพิน

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 นางสุทิสา วงศ์ณศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยนายวิเชียร ช่วยหนู นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ลงพื้นที่โรงเรียนวัดน้ำรอบ อำเภอพุนพิน เพื่อตรวจสอบการแจ้งปัญหาการใช้งานอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ซึ่งทางโรงเรียนวัดน้ำรอบได้แจ้งปัญหาทางระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธษนี เขต 2 (www.surat2.go.th) จากการลงพื้นที่พบว่าอุปกรณ์ที่ชำรุดเกิดจากฟ้าผ่าทำให้กระแสไฟฟ้าเกินส่งผลให้อุปกรณ์กล่องรับสัญญาณดาวเทียม และหัว LNB ได้รับความเสียหาย ทางโรงเรียนได้ดำเนินการให้ช่างในพื้นที่ซ่อมบำรุงไปแล้ว โดยปัจจุบันสามารถใช้งานได้ 2 ห้องเรียน ทั้งนี้ได้แจ้งให้ทางโรงเรียนทราบว่าทางสำนักงานเขตพื้นที่ฯ มีอุปกรณ์ที่จะสนับสนุนโรงเรียน หากเกิดปัญหาในลักษณะดังกล่าวอีกให้แจ้งมายังสำนักงานเขตพื้นที่เป็นการเบื้องต้นก่อน แต่อย่างไร่ก็ตามโรงเรียนวัดน้ำรอบอยู่ในข่ายของโรงเรียนที่จะได้รับการจัดสรรอุปกรณ์ DLTV จากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในปีงบประมาณ 2565

นายวิเชียร ช่วยหนู นักวิชาการคอมพิเตอร์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว

อื่นๆ