อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ประชุมทางไกลผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจในการติดตามเฝ้าระวังและรายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต  2 พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมรับชมการถ่ายทอดสดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานชี้แจงและสร้างความเข้าใจในการติดตามเฝ้าระวังและรายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ (Real Time) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ณ ห้องประชุมทางไกล Conference Room  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 

อื่นๆ