อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ซ่อมบำรุง DLTV โรงเรียนบ้านหนองจอก

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นางสุทิสา วงศ์ณศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยนายวิเชียร ช่วยหนู นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านหนองจอก อำเภอพุนพิน เพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ซึ่งทางโรงเรียนได้ใช้ช่องทางออนไลน์ ในการแจ้งซ่อมบำรุง ที่ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้เตรียมช่องทางดังกล่าวสำหรับอำนวยความสะดวกให้กับโรงเรียน ทั้งนี้ได้ดำเนินการแก้ไขให้สามารถใช้งานอุปกรณ์ทางไกลผ่านดาวเทียมได้เป็นปกติ

นายวิเชียร ช่วยหนู นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

ภาพ/ข่าว

อื่นๆ