อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 3 (1/2565)

วันที่ 12  เมษายน  2565  นายประทีป  ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต  2 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 3  (1/2565 ) ณ ห้องประชุมทางไกล  Conference Room  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต  2  ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต  2  ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน

อื่นๆ