อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
DMC รอบสิ้นปีการศึกษา 2564

เปิดเมนูให้ทำข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2564 (3/2564)
แนวทางการทำข้อมูล

- ส่งแก้ไขเลขบัตรประชาชนทางอีเมล์เท่านั้น หยุดแก้ไขในวันที่ วันที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 16.30 น.

- ข้อมูลรายคนในขณะนี้ต้องเป็น นร.ที่สอบปลายภาคเรียนที่โรงเรียนเท่านั้น

- กรอกข้อมูล น้ำหนักและส่วนสูงของนักเรียนทุกคนที่มีตัวตนศึกษาอยู่ในโรงเรียน

- นักเรียนที่มาสมัครใหม่ปีการศึกษา 2565 ห้ามกรอกเข้าระบบตอนนี้

- ย้ายเข้า/เพิ่ม ให้เข้าเฉพาะนักเรียนที่สอบปลายภาคปีการศึกษา 2564 กับทางโรงเรียนเท่านั้น

- ย้ายออก/จำหน่าย สามารถจำหน่ายนักเรียนที่ออกก่อนสอบปลายภาคปีการศึกษา 2564 ได้

- ออกกลางคัน ให้ปรึกษาเขตพื้นที่การศึกษาก่อนดำเนินการ

- นักเรียนที่สอบปลายภาค ที่โรงเรียนให้ทำข้อมูลสิ้นปีในเมนู 3.2.2, 3.2.2.1, 3.2.2.2 ตามลำดับ

(เปิดเมนู 1 มี.ค. 2565) นักเรียนที่ไม่ได้สอบปลายภาค ที่โรงเรียนและยังติดตามอยู่แต่ไม่สามารถจำหน่ายได้ ใช้เมนู 3.1.8

ปุ่มยืนยันจะสามารถกดได้ในวันที่ 30 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. และปิดระบบในวันเดียวกันเวลา 16.30 น.

อื่นๆ