อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ครั้งที่ 1/2565 4 มีนาคม 2565

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและผู้รักษาการในตำแหน่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 โดยได้มีการติดตั้งระบบเพื่อถ่ายทอดสดการประชุมดังกล่าวผ่านช่องทาง Surat2 Channel

อื่นๆ