อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
การประชุมทบทวนและจัดทำภารกิจขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

วันที่ 10 มีนาคม 2565 นายประทีป  ทองด้วง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต  2 เป็นประธานเปิดการประชุมทบทวนและจัดทำภารกิจขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต  2  ณ ห้องประชุมไชยชนะวดี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต  2                    ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน และประธานเครือข่ายสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมด้วยเลขานุการเครือข่ายสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

อื่นๆ