อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

       วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 นางจิรฉัตร ไชยสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ได้ดำเนินการตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 พร้อมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่คณะกรรมการของแต่ละสนามสอบในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

อื่นๆ