อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 นางสุทิสา วงศ์ณศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยนายวิเชียร ช่วยหนู นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตัวแทนศูนย์สอบประจำสนามสอบโรงเรียนวัดพุมเรียง อำเภอไชยา ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยสนามสอบโรงเรียนวัดพุมเรียงมีจำนวนโรงเรียนที่มีนักเรียนเข้าร่วมทำการทดสอบ จำนวน 7 โรงเรียน และในโอกาสดังกล่าว นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะทำงานฯ รวมถึงนักเรียนที่โรวเรียนวัดพุมเรียงด้วย

นายวิเชียร ช่วยหนู นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
ภาพ/ข่าว

อื่นๆ