อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
การประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจการติดตามประเมินผลกรขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 9 กุมภาพันธ์  2565 เวลา 13.30 น. นายประทีป  ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี เขต  2 พร้อมด้วยบุคลากรร่วมรับชมการประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจในการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ  2565  ณ ห้องประชุมทางไกล  Conference สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

อื่นๆ