อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
การประชุมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของรับมนตรีว่าการกระทรวงศึษาธิการ ระยะที่ 1

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. นายประทีป  ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมรับชมการประชุมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ระยะที่ 1 ณ ห้องประชุมท่าฉาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต  2

อื่นๆ