อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
แก้ไขปัญหาการใช้งานอินเตอร์เน็ตโรงเรียนบ้านหัวเตย

         เมื่อวันอังคาร ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 นางสุทิสา วงศ์ณศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยนายวิเชียร ช่วยหนู นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ลงพื้นที่โรงเรียนวัดหัวเตย อำเภอพุนพิน เพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการใช้งาน Internet ของโรงเรียน ซึ่งกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดทำช่องทางการสื่อสารผ่านหน้าเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 สำหรับให้โรงเรียนแจ้งปัญหาการใช้งานอุปกรณ์ IT ระบบเครือข่าย Internet และ DLTV เพื่อให้บริการช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลนบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจากการลงพื้นที่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาการใช้งาน Internet ให้กับโรงเรียนวัดหัวเตยสามารถใช้งานได้ปกติ

         นายวิเชียร ช่วยหนู นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ                                                                                                                                                                                                                                                                                           ภาพ/ข่าว

 

อื่นๆ