อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ประชุมชี้แจงการจัดทำแผนการเรียนรวมของโรงเรียนขยายโอกาส
วันที่ 27-28 ธันวาคม  2564 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต  2 มอบหมายให้นายศรีสินธ์  ศรีนภาดร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต  2 เป็นประธานเปิดการประชุมจัดทำแผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมไชยชนะวดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 
อื่นๆ