อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ประชุมคณะทำงานดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับศูนย์สอบ

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาจัดประชุมคณะทำงานดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับศูนย์สอบ วันที่ 24 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมท่าฉาง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 โดยมีนางจิรฉัตร ไชยสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุม

อื่นๆ