อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
การใช้คำปรึกษาด้านการเงิน บัญชี

ด้วย หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ได้รับเชิญให้คำปรึกษาด้านการเงิน บัญชี การจัดซื้อจ้าง และโครงการอาหารกลางวัน ให้กับครูที่รับผิดชอบ    ณ โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91 อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ฺธานี เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564  โดยมีนางสาววิลาวัลย์ พูนมาตร นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ และนางนฤมล คุ้มตัว นักวิชาการตรวจสอบ เป็นผู้ให้คำปรึกษา

อื่นๆ