อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
เตรียมความพร้อมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลได้ดำเนินการเตรียความพร้อมด้านอุปกรณ์และทดสอบระบบสำหรับการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ซึ่งจะดำเนินการประชุมในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ผ่านโปรแกรม Google Meet โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ได้รับการสนับสนุนบุคลากร (นายสุริยัน ถิ่นบ้านใหม่) ครูโรงเรียนวัดตรีธาราราม ในการร่วมปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว 

อื่นๆ