อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
การตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564

ด้วย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต 2  ได้อนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 ของหน่วยตรวจสอบภายใน  ซึ่งได้กำหนดตรวจสอบโรงเรียนในสังกัด จำนวน 30 โรงเรียน โดยกำหนดตรวจสอบ โครงการอาหารกลางวัน จำนวน 10 โรงเรียน และเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 หน่วยตรวจสอบร่วมกับกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ออกตรวจสอบ และให้คำปรึกษาการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ในช่วงสถานการณ์โควิด ณ โรงเรียนวัดประตูใหญ่ อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อื่นๆ