อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
การตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564

ด้วย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต 2  ได้อนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 ของหน่วยตรวจสอบภายใน  ซึ่งได้กำหนดตรวจสอบโรงเรียนในสังกัด จำนวน 30 โรงเรียน โดยกำหนดตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 5 โรงเรียน และเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม หน่วยตรวจสอบ ออกตรวจสอบ และให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษา พร้อมให้คำแนะแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ในช่วงสถานการณ์โควิด ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์พนา อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อื่นๆ