อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
การตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564

ด้วย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต 2  ได้อนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 ของหน่วยตรวจสอบภายใน  ซึ่งได้กำหนดตรวจสอบโรงเรียนในสังกัด จำนวน 30 โรงเรียน โดยกำหนดตรวจสอบ โครงการอาหารกลางวัน จำนวน 10 โรงเรียน และเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 หน่วยตรวจสอบร่วมกับกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ออกตรวจสอบ และให้คำปรึกษาการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ในช่วงสถานการณ์โควิด ณ โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

อื่นๆ