อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
การเป็นหน่วยงานฝึกปฏิบัติการวิชาชีพผู้บริหารทางการศึกษา

    เมื่อวันอังคาร ที่ 20 กรกฎาคม 2564 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทาไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้มีโอกาสเป็นหน่วยงานฝึกปฏิบัติการวิชาชีพผู้บริหารทางการศึกษา ของนักศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัย สถาบันรัชต์ภาคย์ โดยมีนางสุทิสา วงศ์ณศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มฯ ได้แนะนำภารกิจ ผลการดำเนินงานของกลุ่มๆ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

นายวิเชียร ช่วยหนู นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
ภาพ/รายงาน 

 

อื่นๆ