อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
การประชุมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564   กลุ่มนโยบายและแผน ได้ประชุมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต  2  เวลา  09.30 น. ณ ห้องประชุมไชยชนะวดี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต  2 

อื่นๆ