หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม
( เข้าชม 10 ครั้ง )
โรงเรียนบ้านตะกรบ
กิจกรรมประกวดสื่อการสอน
( เข้าชม 7 ครั้ง )
โรงเรียนบ้านตะกรบ
โรงเรียน วัดกาฬสินธุ์ ได้รับรางวัล เกียรติบัตรดีเด่น จากผลการพิจารณาคัดเลือกการตรวจประเมินกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี ๒๕๖๓ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กองความปลอดภัยแรงงาน ขอชื่นชมคณะครูและบุคลากรและขอขอบคุณชุมชน ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องทุกภา
( เข้าชม 5 ครั้ง )
โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ลูกเสือ-เนตรนารี
( เข้าชม 4 ครั้ง )
โรงเรียนบ้านทุ่งนางเภา
กิจกรรมวันสารทไทย
( เข้าชม 28 ครั้ง )
โรงเรียนวัดน้ำรอบ
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางวิชาชีพ
( เข้าชม 12 ครั้ง )
โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง
โครงการพัฒนาสังคมชุมชน การทำแอลกอฮอล์เจลล้างมือ
( เข้าชม 36 ครั้ง )
โรงเรียนบ้านท่าไคร
โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิตร่วมกับโรงเรียนบ้านศรีปทุมวัลย์และโรงเรียนวัดน้ำรอบ เครือข่ายสถานศึกษาพุนพิน 1 สพป.สฎ.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการงานประกันคุณภาพภายใน ณ ห้องประชุมธารตาปี โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี ในวันที่ 23 มิถุนายน 2563
( เข้าชม 253 ครั้ง )
โรงเรียนผอ.บ้านราษฎร์ประสานจิต
โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต จัดพิธีถวายพระพรและร่วมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 โดยมี คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้อำนวยการ คณะครู อสม. ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วม
( เข้าชม 344 ครั้ง )
โรงเรียนผอ.บ้านราษฎร์ประสานจิต
กิจกรรมงันเด็กแห่งชาติ
( เข้าชม 45 ครั้ง )
โรงเรียนวัดน้ำรอบ
ตลาดนัดนักเรียน
( เข้าชม 59 ครั้ง )
โรงเรียนวัดน้ำรอบ
มูลนิธิคาราบาว มอบทุนการศึกษา "โครงการตำบลของหนู"
( เข้าชม 103 ครั้ง )
โรงเรียนบ้านท่าไคร
กิจกรรมวันเข้าพรรษา
( เข้าชม 38 ครั้ง )
โรงเรียนผอ.วัดน้ำรอบ
โครงการชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ
( เข้าชม 79 ครั้ง )
โรงเรียนบ้านท่าไคร
symposium การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
( เข้าชม 58 ครั้ง )
โรงเรียนบ้านท่าไคร
กิจกรรมกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2562
( เข้าชม 51 ครั้ง )
โรงเรียนบ้านปลายคลอง