สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารฯในสังกัด  ( เข้าชม 320 ครั้ง )

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุมโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารในสังกัดให้มีความรู้ความเข้าใจยบายในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด และข้อราชการจากกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส้งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล โดยรองผู้อำนวยการฯที่กำกับกลุ่มงานต่างๆและผู้อำนวยการกลุ่มฯร่วมชึ้แจงทำความเช้าใจเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว และกิจกรรมแนะนำผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งจำนวน 35 โรงเรียน
 
 ( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 22/5/2562 17:52:01 )