สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลครูผู้สอนIEP  ( เข้าชม 369 ครั้ง )

วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลครูผู้สอนเด็กพิการเรียนร่วม(IEP) สู่แผนการสอนเฉพาะบุคคล(IIP) ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนางสาวศุภรัตน์ อินทร์สุวรรณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงาน
 
 ( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 9/5/2562 11:34:50 )