สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 รับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ และร่วมประชุม Conference ข้อราชการ จาก สพฐ.   ( เข้าชม 314 ครั้ง )

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 นำโดยนายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ 2 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฯ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนในอำเภอพุนพินและอำเภอท่าฉาง จำนวน 83 คน เข้าร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่ 19/2562 และแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนโดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินรายการตามนโยบายเพื่อเตรียมแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าร่วมรายงานการติดตามในโครงการต่างๆ อาทิเช่น โครงการอาหารกลางวัน โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน โครงการนมโรงเรียน โครงการโรงเรียนที่จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและอื่นๆ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
 
 ( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 8/5/2562 15:59:27 )