สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมเตรียมการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน DLTV ของโรงเรียนในสังกัด  ( เข้าชม 266 ครั้ง )

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมการจัดนิทรรศการแสดงผลงานด้านการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) ณ ห้องประชุมไชยชนะวดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โดยจะดำเนินการจัดนิทรรศการดังกล่่าวในช่วงเดือนมิถุนายน 2562 นี้
 
 ( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 8/5/2562 15:06:35 )