สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมรับชมการประชุมทางไกลทางระบบ VDO Conference: ITA  ( เข้าชม 325 ครั้ง )

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสำนักงานฯ ทุกคน ร่วมรับชมการประชุมทางไกลทางระบบ VDO Conference ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อรับทราบแนวปฏิบัติในการดำเนินการประจำปี 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมไชยชนะวดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
 
 ( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 2/5/2562 11:23:27 )