สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 รับรายงานตัวครูผู้ช่วย จำนวน 37 อัตรา  ( เข้าชม 174 ครั้ง )

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 นายจักรรินทร์ อภิสมัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พบปะและให้โอวาทแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่เดินทางมาบรรจุในโรงเรียนในสังกัด จำนวน 37 อัตรา ณ ห้องประชุมไชยชนะวดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โดยจะมีผลในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูในสังกัด ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป
 
 ( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 1/5/2562 22:39:30 )