สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบบ้านให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองพา หลังที่ 1  ( เข้าชม 276 ครั้ง )

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 นายประทีป ทองด่วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานมอบบ้านให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามโครงการสร้างบ้านให้กับนักเรียนในสังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบปัญหาหรือตกอยู่ในสภาวะยากลำบาก มีความจำเป็นต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย ให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง มั่งคงและปลอดภัย จำนวน 4 หลัง งบประมาณ 500,000 บาท ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวได้จากการขอรับเงินสนับสนุนและระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธา จากภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร มูลนืธืเพื่อการกุศลต่างๆ และประชาชนทั่วไป โดยจัดสร้างบ้านดังกล่าวพร้อมทั้งสาธารณูปโภค(ไฟฟ้า)ราคาประมาณหลังละ 100,000 บาท ในการนี้มีตัวแทนจากอำเภอท่าชนะ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อแม่ผู้ปกครองและชุมชน ร่วมเป็นสักขีพยาน โดยมีนายอาชวน์ไพศาล ปภาส่งไพศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองพา กล่าวรายงาน
 
 ( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 29/4/2562 16:58:18 )