บุคลากร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมการอบรม เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย   ( เข้าชม 294 ครั้ง )

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้นายจุติพร ขาวมะลิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯพร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด จำนวน 200 คน ร่วมในการอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์" ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี กิจกรรมดังกล่าวสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นเจ้าภาพในการจัดอบรม ผู้ดำเนินการอบรมคณะวิทยากรหลักสูตรจิตอาสา 904
 
 ( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 19/4/2562 16:23:03 )