สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดกิจกรรมทำบุญเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2562  ( เข้าชม 363 ครั้ง )

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสำนักงานฯ ประกอบด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานงานเขตพื้นที่ฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทุกคน ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2562 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ด้วยกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ สรงน้ำพระพุทธรูป ผู้อำนวยการฯพบปะเจ้าหน้าที่อวยพระเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ และร่วมรับประทานอาหารพร้อมกัน
 
 ( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 11/4/2562 15:14:38 )