สตผ.ร่วมประชุมการพิจารณาเครื่องมือติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาฯของสพท.ตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562  ( เข้าชม 200 ครั้ง )

วันที่ 2 เมษายน 2562 นางปณิชา นัยเพียร รองผู้อำนวยการสำนักติดตามฯ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะทำงาน ร่วมประชุมการพิจารณาเครื่องมือติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมไชยชนะวดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โดยมี ดร.สารภี เจริญรบ, นายจักรรินทร์ อภิสมัย,นายจุติพร ขาวมะลิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรของ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เข้าร่วมประชุม
 
 ( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 4/4/2562 15:59:59 )