สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมติดตามการรายงานผลระบบKRS และมาตรฐานสำนักงาน  ( เข้าชม 211 ครั้ง )

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้ดร.สารภี เจริญรบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯเป็นประธานในการประชุมการรายงานผลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของส่วราชการ(ระบบ KRS) ประจำปีงบประมาณ 2561 ในรอบที่ 2 และการรายงานผลตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมท่าฉาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
 
 ( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 3/10/2561 15:44:17 )