ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.อุทัยธานี เขต 1  ( เข้าชม 282 ครั้ง )

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ PLC โรงเรียนบ้านท่าม่วง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี นำโดย ดร.สุชาติ กลัดสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด โดยมีนายธงชัย ธนศิริรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าม่วงพร้อมด้วยประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านท่าม่วงให้การต้อนรับ และนำเสนอผลงานของโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปี 2560 ให้ผู้เข้าร่วมโครงการรับทราบ และแลกปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ร่วมศึกษาดูงานและคณะบุคลากรของโรงเรียนบ้านท่าม่วง
 
 ( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 7/9/2561 14:09:22 )