สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมสัมมนาครูผู้ช่วยในสังกัด  ( เข้าชม 302 ครั้ง )

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้นายจักรรินทร์ อภิสมัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยในสังกัด โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้ช่วยที่ได้รับการแต่งตั้งในสังกัดได้รับทราบข้อระเบียบ กฎหมายและแนวปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง ผู้เข้ารับการประชุมสัมมนาได้แก่ครูผู้ช่วยในสังกัดที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาจำนวน 77 คน
 
 ( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 27/8/2561 13:27:31 )